Talk 2 Text

WelkomOver mij

Welkom!
Mijn naam is Sharita van der Meulen en ik ben sinds augustus 2013 afgestudeerd als Schrijftolk.
Ik woon in Dordrecht, maar op dit moment ben ik mijn focus aan het verleggen naar Zeeland. Daar ben ik geboren en wil er graag weer gaan wonen. Er is nog geen schrijftolk in Zeeland, maar de vraag naar een tolk wordt steeds groter en het is een voordeel dat ik het dialect goed kan spreken en verstaan.
Ik werk voornamelijk als tolk in het onderwijs, maar ik tolk daarnaast ook veel in gesprekken, vergaderingen en op cursusdagen. Overal waar communicatie is, kan ik ingezet worden, dus ook bij een yogales, doktersbezoek of feestjes. Voor meer uitleg hierover kunt u kijken onder het kopje Schrijftolk.
Schrijftolk

Wat doet een schrijftolk?
Strikt genomen typt een schrijftolk alle auditieve informatie in een situatie. Maar wat betekent dit? Dat betekent dat een schrijftolk alles typt wat er gezegd wordt, maar ook alle andere dingen die te horen zijn, zoals gelach, stemverheffingen of de sirene van de ambulance die voorbij komt rijden. U kunt het dus zien als een soort ‘live’ ondertiteling.

Voor wie werken schrijftolken?
Een schrijftolk werkt voornamelijk voor (plots- en laat)doven, slechthorenden en doof-blinde mensen die de gebarentaal (nog) niet machtig zijn. Dat kan in live-situaties zijn, zoals in een klas, cursus of op een feestje, maar ook door de ondertiteling te verzorgen op tv of tolken via internet (tolken op afstand).
In principe kan iedereen een schrijftolk aanvragen, maar dan zal het niet altijd vergoed worden door het UWV of Menzis, denk bijvoorbeeld aan mensen met autisme of een situatie met een grote zaal waar in de tolktekst als ondersteuning kan worden gebruikt van het gesproken woord.

Hoe werkt een schrijftolk?
Schrijftolken in Nederland typen op een speciaal toetsenbord, de Velotype of op het Veyboard. Op dit toetsenbord typ je niet per letter, zoals op het qwerty, maar per lettergreep. Dat betekent dat ervaren schrijftolken op spreeksnelheid kunnen typen, waardoor alles wat er gezegd wordt in een situatie, letterlijk kan worden meegegeven. Niet alleen dat, maar ook andere auditieve informatie wordt getypt, zoals een dialect, gelach en applaus.
Dit toetsenbord kan worden aangesloten op nagenoeg alle apparaten met een scherm. Meestal wordt een laptop gebruikt om de tolktekst op af te lezen, maar het kan ook worden weergegeven op een tablet, telefoon of beamer. Het voordeel van tablets en telefoons is dat het makkelijk mee te nemen is en minder opvalt. Het voordeel van een beamer is juist dat er veel mensen tegelijk mee kunnen kijken.

Waar kan een schrijftolk ingezet worden en hoeveel kost het?
Overal waar er communicatie plaatsvindt kan een schrijftolk worden ingezet. Dat kan ruwweg in drie categorieën worden ondergebracht: leefsituaties, werksituaties en onderwijssituaties.

Werksituaties: voor 15% van uw contracturen wordt een tolk vergoed door de uitvoeringsinstantie waar uw werkgever bij is aangesloten, meestal is dat het UWV. Voor die uren kost het u dus niets om een tolk in te zetten.

Onderwijssituaties: als een dove, slechthorende of doofblinde persoon naar het regulier onderwijs gaat, en niet ouder is dan 30 jaar, dan wordt 100% van de onderwijsuren vergoedt door uw uitkeringsinstantie, meestal is dat het UWV. Deze uren moet u elk jaar opnieuw aanvragen. Wanneer u ouder bent dan 30 jaar, worden deze onderwijsuren gezien als werksituaties en worden op die manier behandeld.

Leefsituaties: alle situaties die buiten de bovenstaande categorieën vallen. Voor dove en slechthorende mensen wordt 30uur per kalenderjaar vergoedt en voor doofblinden wordt 186uur per kalenderjaar vergoed. Tolkuren voor de leefsituaties worden vergoedt door het zorgkantoor Menzis in uw buurt en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Als u meer tolkuren nodig heeft, kunt u deze extra aanvragen bij uw Menzis-kantoor.

Hoe u de tolkvoorziening kunt aanvragen is te lezen op de sites van Menzis en UWV.

Hoe kunt u een schrijftolk aanvragen?
Allereerst moet u tolkuren aanvragen via UWV en/of Menzis. Zodra u uw tolkuren van Menzis of UWV binnen heeft kunt u een tolk op meerdere manieren aanvragen. Op de site van stichting RTG staan alle tolken die in Nederland zijn geregistreerd. U kunt de nodige informatie vinden over de tolken, zoals het werkgebied, werkervaring en contactgegevens. Tolknet is een organisatie speciaal voor de tolkbemiddeling. Wanneer uw tolkuren zijn toegekend, dan kunt u via deze site een tolk aanvragen. U kunt dit zelf doen of Tolknet laten regelen, dit staat allemaal uitgelegd onder deze link.
Op de site kan de tolk een foto plaatsen, persoonlijke informatie geven en ook een agenda bijhouden van de beschikbare uren. U kunt een tolk natuurlijk ook rechtstreeks aanvragen. U kunt contact met mij opnemen via mijn e-mailadres, WhatsApp of SMS bereiken. Mijn contactgegevens kunt u hieronder vinden.


Contact

Mijn contactgegevens:

Sharita van der Meulen
Stichting RTG registratie nr.: 765
Woonplaats: Dordrecht
E-mailadres: schrijftolksharita@talk2text.nl

Belangrijke links:
doof.nl Dagelijks nieuws over alles wat met gehoorverlies te maken heeft.
GGMDBiedt hulp aan mensen met hoorproblemen en aan de (horende)omgeving.
GGZDSGeestelijke Gezondheidszorg voor doven en slechthorenden.
MenzisVergoeding leefuren.
NSVInformatie vanuit de Nederlandse Schrijftolken Vereniging
NVVSBelangenbehartiging van mensen met hoorproblemen, daarnaast informatieve site en kan je in contact komen met anderen via de site.
SchrijftolkopleidingInformatie over de opleiding tot schrijftolk.
Stichting RTGRegister van alle gekwalificeerde tolken gebarentaal en schrijftolken in Nederland. Alle tolken kunt u hier opzoeken.
TolknetVoor voorlichting, advies, (tolk)bemiddeling en bekendheid geven aan de tolkvoorzieningen in Nederland.
UWVVergoeding werk en onderwijsuren.
VelotypeInformatie over het toetsenbord, de toepassingen en andere producten van Velotype.
VeyboardInformatie over het toetsenbord, voor wie en hoe je aan de slag kunt met het toetsenbord.